Voor koning en vaderland

Na de gedwongen troonsafstand van Napoleon in 1814 vroeg Chassé ontslag uit Franse dienst om te gaan dienen in het leger van de nieuwe Nederlandse koning Willem I. Zijn eerste grote confrontatie was de Slag bij Waterloo op 18 juni 1815. Hoewel opperbevelhebber Wellington Chassé en zijn troepen in eerste instantie achter de frontlinie plaatste, kon hij uiteindelijk op een beslissend moment nog zijn bijdrage aan de strijd leveren door de Pruisische troepen van Blüchner te ontzetten. 

Chassé is echter vooral de geschiedenis ingegaan als commandant van de Citadel van Antwerpen tijdens de Belgische onafhankelijkheidsstrijd. Antwerpen was een van de laatste belangrijke Oranjebolwerken in België. Hoewel Chassé zich – met name door een Franse militaire overmacht – uiteindelijk moest overgeven, werd hij alom geprezen. Chassé ontving onder andere het Grootkruis van de Militaire Willemsorde en er werden diverse lofliederen op hem geschreven. Na een half jaar krijgsgevangenschap keerde hij medio 1833 terug naar Nederland.