Colofon

Research en teksten: Miranda van de Mortel.
Ontwerp en bouw website: Miranda van de Mortel en Patrick Broens.
Foto’s: Miranda van de Mortel en Peter van Rijen.

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten en beelden op Dwalen door Brabant behoren toe aan Miranda van de Mortel. Het copyright op de werken van beeldende kunst berust bij de kunstenaar of diens vertegenwoordiger. Miranda van de Mortel heeft haar best gedaan om de voorwaarden ten aanzien van het gebruik van beelden met alle rechthebbenden overeen te komen. Eenieder die zich niettemin eigenaar weet van materiaal op de site zonder dat met hem of haar daarover afspraken zijn gemaakt, wordt verzocht contact op te nemen.

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Miranda van de Mortel. Teksten en beelden mogen wél voor persoonlijke, niet-commerciële of educatieve doeleinden gebruikt worden. Bij gebruik van informatie van de site dienen Dwalen door Brabant en Miranda van de Mortel duidelijk als bron te worden vermeld.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via het contactformulier.