Patriottentijd

David was het vijfde kind van Carel Johan Chassé, officier in het leger van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (het Staatse leger). Vanaf zijn tiende kreeg David een militaire opleiding in het regiment van zijn vader. In die tijd namen de spanningen binnen Nederland toe. De zogenaamde patriotten - burgers die vochten voor democratie en tegen de macht van stadhouder Willem V en diens bestuurlijke elite - kwamen in opstand. Ze wilden een meer representatieve volksvertegenwoordiging, vrijheid van vergadering en vrijheid van meningsuiting. De stadhouder vluchtte naar Nijmegen, maar zijn macht werd in 1787 hersteld door het leger van zijn zwager, koning Frederik Willem II van Pruisen. Daarop vluchtten veel patriotten naar Frankrijk. Chassé, die had meegevochten tegen de Pruisen, was een van hen.