Meer over Jan van Amstel

Zeekapitein op de oorlogsvloot van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Hij werkte onder andere samen met Jan van Galen, Cornelis Tromp en Michiel de Ruyter. Bij zijn overlijden maakte Joost van den Vondel een lijkdicht, dat in aangepaste vorm op zijn grafsteen werd gezet.