Emile Rietra

Werd geboren in Dussen en bleef zijn hele leven in Brabant wonen en werken. Hij begon na zijn priesterwijding als kapelaan in Eindhoven. Na twee jaar ging hij naar Kaatsheuvel, waar hij zijn verdere leven zou dienen, eerst als kapelaan en later als pastoor.