Meer over Niel Steenbergen

Beeldhouwer en penningsnijder. In meer dan de helft van de Brabantse gemeenten is wel een altaarstuk, gevelsteen, Mariabeeld of gedenkteken van hem te vinden. Hij is erelid van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers en kreeg de erepenning van de provincie Noord-Brabant.