Miet van Puijenbroek

Miet van Puijenbroek werd geboren in Tilburg, stierf er en woonde er bijna haar hele leven. Toch keek ze verder dan de Tilburgse gemeentegrenzen. Haar werk in de textiel bracht haar naar Meerveldhoven, Eindhoven en zelfs korte tijd naar Twente. Voor haar vakbondswerk zette ze zich niet alleen plaatselijk in, maar ook landelijk. Bovendien was ze 14 jaar lid van Provinciale Staten.