Jan Vriends

Jan Vriends werd geboren in West-Brabant, maar verhuisde als kind met zijn ouders naar het oosten van de provincie, naar Helmond. Na zijn opleiding in Zuid-Limburg en enkele jaren werken in Den Haag keerde hij weer naar die plaats terug. Hij bleef zijn verdere leven in Brabant wonen en werken, hoewel zijn blik wel degelijk over de provinciegrenzen heen ging.