Jan van Ierland

Jan van Ierland werd geboren in Tilburg en bracht daar ook een groot deel van zijn jeugd door. Omdat Jans ouders druk waren met hun eigen bedrijf, gingen hun kinderen tijdens hun schoolperiode naar een internaat. In het geval van Jan was dat Eikenburg in Eindhoven. Na zijn schooltijd kwam hij terug naar Tilburg. Met uitzondering van een korte tijd in Diessen, heeft hij daar zijn hele verdere leven gewoond.