Jan Claesen

Het enige spoor dat Jan Claesen zeker in Brabant heeft achtergelaten, is zijn graf. Mogelijk was hij trompetter in het leger van de prins. En als dat het geval was, heeft hij wellicht ook zijn sporen nagelaten in en om Den Bosch tijdens het beleg van 1629. Wie weet!