Moller-scholen

In samenwerking met de RK Middenstandsvereniging opende Moller vanaf 1916 diverse middelbare katholieke scholen, die in de volksmond ook wel Moller-scholen genoemd werden. In eerste instantie waren dit handelsscholen, die goed personeel moesten leveren voor het Brabantse bedrijfsleven. Later verbreedden zij hun onderwijsaanbod naar meer algemeen vormend middelbaar onderwijs. 

Op de Mollerscholen werd lesgegeven door leken, want – zo was Mollers overtuiging – leerlingen nemen meer aan van burgers dan van religieuzen. De scholen waren verenigd in het OMO: Ons Middelbaar Onderwijs. Moller was van de oprichting in 1916 tot zijn dood in 1940 de eerste voorzitter van OMO. Bij het 100-jarig bestaan in 2016 waren 68 scholen voor voortgezet onderwijs bij OMO aangesloten.