Laatste rustplaats baron Chassé

Locatie
Duivelsbruglaan 1, Breda (Kerkhof NH-kerk in Ginneken)
Bereikbaarheid
Vrij te bezoeken

Na zijn dood werd Chassé in eerste instantie begraven op het kerkhof achter de kerk, o.a. bij zijn voormalige commandant Seelig en zijn stafchef jhr. De Boer. Na 58 jaar verkeerde Chassé’s graf echter in erbarmelijk staat. Daarom werden zijn stoffelijke resten op 18 juni (Waterloo!) 1907 met veel plechtigheid bijgezet in de nieuwe grafkelder vóór het Citadel-monument.