Bisschop Bekkers

Werd geboren in Sint-Oedenrode en bleef zijn hele leven in Brabant wonen en werken. Hij begon na zijn priesterwijding als kapelaan in Den Bosch. Na diverse functies als rector - in onder andere Eindhoven en Den Bosch - werd hij pastoor in Tilburg. Binnen een jaar werd hij teruggeroepen naar Den Bosch, eerst als hulpbisschop, later als bisschop.