Locatie kasteel van Eindhoven

Locatie
hoek Vestdijk / Ten Hagestraat, Eindhoven
Bereikbaarheid
horecagelegenheid in villa Ravensdonck vrij toegankelijk

Als vrouwe van Eindhoven verbleef Anna wel eens op het kasteel dat hier gestaan heeft. Vlak voor haar dood gaf ze nog opdracht een paar vertrekken opnieuw te witten. Het kasteel werd rond 1415 gebouwd. Tijdens de tachtigjarige oorlog (1568-1648) raakte het in verval. Nu staat hier villa Ravensdonck, sinds 1968 een rijksmonument.