Bronvermelding

Bij het onderzoek naar Jan van Amstel heb ik de volgende bronnen geraadpleegd.

Schriftelijke bronnen

 • Gemert in oude ansichten (1971). Zaltbommel, Europese Bibliotheek. Heesters, Pater Wiro (1984). Schijndel, historische verkenningen. Waalre, Stichting Brabants Heem.
 • Lathouwers, Peter en Wim Vos (1983). Oude prenten uit Handel, Mortel, Elsendorp, Gemert. Gemert, Heemkundekring De Kommanderij.
 • Oirschot, Frater P.E. van (1969). Schijndel in de tijd van Jan van Amstel (1618-1669). In De Schijndelse krant, katholiek weekblad voor Schijndel (1 augustus 1969).
 • Oirschot, Frater P.E. van (1969). Het ouderlijk huis van de zeekapitein Jan van Amstel te Schijndel. In De Schijndelse krant, katholiek weekblad voor Schijndel (17 oktober 1969).
 • Rijdt, Tonnie van de en Ria Berkvens (red.) (2006). Goud in Schijndel, Archeologie en historie van een Brabants dorp tussen 1600 en 1800. Utrecht, uitgeverij Matrijs.
 • Thelen, Ton (1990). Commanderij Gemert, beeldend verleden. Gemert, Heemkundekring De Kommanderij.
 • Thelen, Ton (1993). Gemert monumentaal; toeristische gids langs Gemertse monumenten. Gemert, Heemkundekring De Kommanderij.
 • Thelen, Ton (2003). In volle glorie, de kerk van Sint-Jansonthoofding te Gemert. Gemert, Heemkundekring De Kommanderij.
 • Thelen, Ton en Jef Mertens (2009). Soevereine heerlijkheid Commanderij Gemert. Gemert, Gemeente Gemert Bakel.
 • Thelen, Ton en Ad Otten (1992). Alles te koop : geschiedenis van de middenstand in Gemert. Gemert, Heemkundekring De Kommanderij.
 • Velden, Bert van der (1997). ’t Tydtverdryf van Jan van Amstel 1618-1669, capiteyn te water. Schijndel.
 • Visser, Saskia en A.J.L. van Bokhoven (1980). Schijndel en de Schijndelse in oude ansichten. Zaltbommel, Europese Bibliotheek.
 • Vliet, Adri van (2003). Jan van Amstel, kapitein bij de Amsterdamse admiraliteit. In J. Brouwers e.a. (red.), Brabantse biografieën 6: Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Noordbrabanders. ’s-Hertogenbosch, Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening.
 • Wijst, Martien van der (1980). Beknopte geschiedenis Gemert. Gemert, Heemkundekring De Kommanderij Gemert.
 • Zweers, Denk en Henk Beijers (2000). De Servatiuskerk te Schijndel, verborgen middeleeuwse resten in historisch perspectief. Zutphen, Walburg Pers.

Sites

Diverse sites, waaronder:

Personen

 • Dhr. J. Santegoeds (gemeente Schijndel)