Bronvermelding

Bij het onderzoek naar bisschop Muskens heb ik de volgende bronnen geraadpleegd.

Schriftelijke bronnen

  • Broers, Arjan en Mgr. M. Muskens (2004). Wees niet bang: het levensverhaal van bisschop Tiny Muskens.Uitgeverij Valkhof Pers, Nijmegen.